R&D виробництво

Місія R&D центру

Розробляти та вдосконалювати технології переробки біодоступних екстрактів, що зберігають всі корисні властивості нутрієнтів та забезпечують їх легке засвоєння організмом.

Створювати нові нутрієнтні продукти
для активного життя і довголіття.

Slide

Робота R&D центру включає в себе як наукові дослідження, так і виробництво дослідних і дрібносерійних зразків продукції, що дозволяє якісно вивчити новий продукт перед запуском його в промислове виробництво. Науково доведено, клінічно підтверджено, практично випробувано – базові стандарти, за якими ми створюємо всі наші продукти.

Slide

В нашій роботі ми використовуємо досвід світових лідерів і власні унікальні запатентовані розробки у виробництві спеціальних харчових продуктів. Ми виробляємо власні високоякісні субстанції і використовуємо сировину і екстракти відомих світових виробників, стандартизовані, сертифіковані і клінічно досліджені.

Slide

Команда R&D центру відома розробкою комплексних нутрієнтних продуктів. В них ми використовуємо унікальну сировину (екстракти), які виробляємо самостійно, за власними оригінальними технологіями та дотриманням умов міжнародних стандартів безпеки харчових продуктів НACCP / ISO 22000: 2007.

Slide

Розробка і випуск нових продуктів починається після тривалих наукових досліджень і всебічного вивчення властивостей складових. З виходом продукту на ринок, наукові дослідження не припиняються і тривають багато років.

R&D - це науково-дослідний і дослідно-виробничний центр, розташований в Київській області.​

Slide

Робота R&D центру включає в себе як наукові дослідження, так і виробництво дослідних і дрібносерійних зразків продукції, що дозволяє якісно вивчити новий продукт перед запуском його в промислове виробництво. Науково доведено, клінічно підтверджено, практично випробувано – базові стандарти, за якими ми створюємо всі наші продукти.

Slide

В нашій роботі ми використовуємо досвід світових лідерів і власні унікальні запатентовані розробки у виробництві спеціальних харчових продуктів. Ми виробляємо власні високоякісні субстанції і використовуємо сировину і екстракти відомих світових виробників, стандартизовані, сертифіковані і клінічно досліджені.

Slide

Команда R&D центру відома розробкою комплексних нутрієнтних продуктів. В них ми використовуємо унікальну сировину (екстракти), які виробляємо самостійно, за власними оригінальними технологіями та дотриманням умов міжнародних стандартів безпеки харчових продуктів НACCP / ISO 22000: 2007.

Slide

Розробка і випуск нових продуктів починається після тривалих наукових досліджень і всебічного вивчення властивостей складових. З виходом продукту на ринок, наукові дослідження не припиняються і тривають багато років.

Напрямки діяльності R&D ​

Продуктово-дослідний напрямок:

• розробка функціональних нутрітивних продуктів для профілактичного і дієтичного харчування;

• експертиза ефективності та перспективності пропозицій щодо нових засобів, методик лікування для початку досліджень і подальшого впровадження;

• проведення доклінічних і клінічних досліджень.

Виробничо-дослідний напрямок:

• експериментальна діяльність, розробка
нових технологій;

• удосконалення засобів, методів та технологій
виробництва.

Ефективність доведена науковими дослідженнями​

Наукові партнери в проведенні доклінічних і клінічних
фундаментальних досліджень мультинутрієнтних
функціонально-пептидних комплексів:​

Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця

Національний інститут фтизіатрії и пульмонології ім. Ф.Г.Яновского

Донецький національний медичний університет ім. А.М.Горького

Київський дитячий міський гастроентерологічний центр

Figure

Relive Balance ® рекомендований експертами

Ефективність комплексів Relive Balance ® вивчена та підтверждена роботами експертів провідних науково-дослідницьких інститутів України.

Патенти та звіти про проведення
клінічних досліджень​

«Спосіб лікування тромбоцитопенії в поєднанні з вірусним гепатитом»

ПАТЕНТ №36417

Патент на корисну модель
№ 36417, 27.10.2008

«Спосіб лікування метаболічного синдрому»

ПАТЕНТ №32825

Патент на корисну модель
№ 32825,  26.05.2008

«Спосіб лікування неалкогольного стеатогепатита в поєднанні з кишковим дисбіозом»

ПАТЕНТ №32826

Патент на корисну модель
№ 32826,  26.05.2008

«Спосіб підвищення захисту організму від грипозної інфекції»

ПАТЕНТ №49515

Патент на корисну модель
№ 49515,  26.04.2010

«Спосіб лікування вірусної пневмонії»

ПАТЕНТ №53482

Патент на корисну модель
№ 53482,  11.10.2010

Методичні рекомендації «Мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс Грінізація в клинічній практиціїі»

СЕРТИФІКАТ ID-33740854

ISO 22000:2005
№ 8О120.СУБХПХЛ.020.01-18,  23.03.2018

Звіт про проведені наукові дослідження за темою: «Дослідження гепатопротекторної та антитоксичної дії мультинутрієнтної функціональної композиції Грін Про I Relive BalancePro та мультинутрієнтної функціональної композиції  Грін Мікс I /Relive BalanceMix» 2010 р.

 • Керівник клінічних досліджень: членкор НАН, АМН України, д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра клінічної фармакології
  Чекман Іван Сергійович.

Звіт про виконання науково-дослідної роботи: Вивчення протигрипозних дій МНФК «Грінізація» / «Relive Balance» при моделюванні важкої форми інфекції за допомогою високо вірулентного штаму A / PR / 8/34 (H1N1) 2010 р.

 •  Керівник клінічних досліджень: д.м.н., професор, завідувач лабораторії патоморфології та цитології, лауреат Державної премії України, Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова АМНУкраїни, Київ
  Гомоляко Ірина Володимирівна.
 •  к.м.н., с.м.с. зам. директора з наукової роботи, ДУ «Український науково-дослідний Протичумний інститут імені І.І.Мечникова» МОЗ України, Одеса
  Лозицький Віктор Петрович.

Звіт про виконання науково-дослідної роботи, етап №2: Вплив використання «Грінізація» / «Relive Balance» на титри інфекційного вірусу і бактеріальну забрудненість легенів, а також на патоморфологічні зміни в легенях і деяких інших органах при моделюванні у мишей грипозної інфекції за допомогою зараження високо вірулентним штамом вірусу A / PR / 8/34 (H1N1) 2010 р.

 •  Керівник клінічних досліджень: д.м.н., професор, завідувач лабораторії патоморфології та цитології, лауреат Державної премії України, Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова АМНУкраїни, Київ
  Гомоляко Ірина Володимирівна.
 •  к.м.н., с.м.с. зам. директора з наукової роботи, ДУ «Український науково-дослідний Протичумний інститут імені І.І.Мечникова» МОЗ України, Одеса
  Лозицький Віктор Петрович.

Звіт про результати досліджень за договором про спільну наукову діяльність між Національним Інститутом хірургії і трансплантології ім. А.А. Шалімова АМН України та (НІХТ) і ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечникова МОЗ України», Мета дослідження: «Виявлення захисної дії різних доз МНФК «Грінізація» / «Relive Balance» при лікувальній схемі застосування комплексу при експериментальному грипі 2010 р.

 • Керівники клінічних досліджень: д.м.н., професор, завідувач лабораторії патоморфології та цитології, лауреат Державної премії України, Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова АМНУкраіни,
  Гомоляко Ірина Володимирівна.
 •  к.м.н., с.м.с. зам. директора з наукової роботи, ДУ «Український науково-дослідний Протичумний інститут імені І.І.Мечникова» МОЗ України, Одеса
  Лозицький Віктор Петрович.

Публікація про проведені наукові дослідження за темою: «Грінізація» / «Relive Balance» як метод реабілітації у хворих злоякісними новоутворюваннями 2008 р.

 • Керівник клінічних досліджень: д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, НМАПО ім.П.Л.Шупика
  Мясоєдов Дмитро Володимирович.

Публікація «Терапевтичні підходи до лікування хронічного панкреатиту на тлі ожиріння з використанням МНФК «Грінізація» / «Relive Balance» 2008 р.

 • Керівник клінічних досліджень: д.м.н., професор, зав. кафедри внутрішніх хвороб Донецького НМУ ім. М. Горького, глава Донецького обласного відділення Української гастроентерологічної Асоціації,
  Губергриц Наталя Борисівна.
 • Магістрант кафедри внутрішніх хвороб №1 Донецького НМУ ім. М. Горького,
  Бєляєва Надія Володимирівна.

Рандомізоване клінічне дослідження «Звіт про проведення дослідження ефективності та переносимості мультинутрієнтної функціональної композиції «Grinization» / «Relive Balance» у хворих на туберкульоз легень» 2008 р.

 • Керівник клінічних досліджень: д.мед.н., професор, завідувач відділенням фтизіатрії, ДУ Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії наук України
  Черенько Світлана Олександрівна.

«Дослідження хворих на СНІД» 2008 р.

 • Керівник клінічних досліджень: головний лікар, Київська міська туберкульозна лікарня №1
  Стаднік Леонід Васильович.

Звіт про проведення клінічних досліджень: «Відкрите дослідження з вивчення ефективності МНФК «Grinization» / «Relive Balance», як патогенетичного засобу, у порівнянні зі стандартною вітаміногепатопротекцією при лікуванні туберкульозу легень у дітей» 2008 р.

 • Керівник клінічних досліджень: д.мед.н., професор, ДУ Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії наук України
  Костроміна Вікторія Павлівна.

Звіт про науково дослідну роботу теми № 06, ДП 036-14 «Дослідження цитопротекторних, антиоксидантних і імуномоделюючих властивостей препаратів «Грін Мікс / Relive Balance Mix» та «Грін Про / Relive Balance Pro» на експериментальній моделі токсичного гепатиту» 2007 р.

 • Науковий керівник теми: д.б.н, професор, голова методичної комісії з біології МОН України, голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій за спеціальностями радіобіологія, біохімія, фізіологія рослин, екологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет біології
  Остапченко Людмила Іванівна.

Звіт про проведення клінічного відкритого дослідження з вивчення ефективності та переносимості функціонального харчування «Грінізація» / «Relive Balance» у хворих на хронічний токсичний гепатит, проведених на кафедрі гастроентерології, дієтології та ендоскопії» 2007 р.

 • Керівники клінічних досліджень: д.м.н., професор, головний спеціаліст за спеціальністю «Гастроентерологія» МОЗ України, зав. кафедрою гастроентерології, дієтології та ендоскопії, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
  Харченко Наталія В’ячеславівна.
 • д.мед.н., професор, Заслужений лікар України, Відмінник освіти, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
  Анохіна Галина Анатоліївна.

Звіт про проведення клінічного дослідження вивчення ефективності та переносимості мультинутріентної функціональної композиції «GRINIZАTION» / «Relive Balance», у хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом, у хворих на діабет ІІ типу 2007 р.

 • Керівник клінічного дослідження: к. Мед. н., ст.н.с. завідуюча центральною науково-дослідною лабораторією, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України
  Ігрунова Ксенія Миколаївна.

Звіт про виконання НДР: «Вивчення особливостей зміни показників імунологічної системи організму при хронічних вірусних і аутоімунному гепатитах і розробка схем застосування мультинутріентного функціонально-пептидного комплексу «Grinization» / «Relive Balance» 2007 р.

 • Керівник клінічного дослідження: д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки, керівник відділу нейроімунології, Академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії, відділ нейроімунології
  Лісяний Микола Іванович.

Звіт НДР «Використання мультинутріентного функціонально – пептидного комплексу «Grinization» / «Relive Balance» в лікуванні хронічних гепатитів» 2007 р.

 • Керівник клінічного дослідження: к.мед.н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України
  Печінка Анатолій Михайлович.

Звіт про проведення клінічної апробації мультинутріентних функціонально-пептидних комплексів (МФПК) в лікуванні хворих з хронічним гепатитом 2006 р.

 • Керівник клінічного дослідження: к.мед.н., завідувач Київським дитячим гастроентерологічних центром
  Зайцева Надія Євгенівна.

Звіт про виконання НДР: «Вивчення особливостей метаболічних порушень у хворих на злоякісні новоутворення, хронічним гепатитом різної етіології та метаболічним синдромом (синдром Х) і результати застосування мультинутріентних функціональних комплексів («Grin pro» / Relive Balance Pro, «Grin mix» Relive Balance Mix, «Grin caps») для їх корекції » 2006 р.

 • Керівник клінічного дослідження: к.мед.н., Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського
  Линник Микола Іванович.

Інформаційні листи про нововведення в системі охорони здоров’я України​

1

Інформаційний лист "Лікувально-профілактична дія мультинутрієнтного функціонально-пептидного комплексу (МНФК) при гострих респіраторних вірусних інфекціях".

2

Інформаційний лист "Нові можливості лікування хворих хронічним панкреатитом на фоні ожиріння"

3

Інформаційний лист "Цукровий діабет ІІ типу в поєднанні з гіпертонічною хворобою: патогенетична корекція метаболізму мультинутрієнтним функціонально-пептидним комплексом «Грінізація»

4

Інформаційний лист "Корекція метаболізму у хворих на гіпертонічну хворобу і метаболічний синдром мультинутрієнтною функціонально-пептидною композицією"